VDO ONLINE โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
Alternative Medicine (แพทย์ทางเลือก) :
การขี่ม้าเพื่อการบำบัด HippoTherapy
ดร.รสสุคนธ์ สอนการขี่ม้า อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ม้าและคน (VDO สำหรับเตรียมไป งานเสวนา ที่คณะสัตว์ศาสตร์ มช.)

ความยาว 7.38 นาที 20 กรกฏาคม 2553

ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง (webmaster) สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอกสนใจกรุณาติดต่อผู้จัดทำ
   
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com