VDO ONLINE โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อ การบริโภค การเกษตร สิ่งแวดล้อม และใช้ในเครื่องสำอาง
ช่วง ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ บรรยายเรื่อง น้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อม เวลา 21.16 นาที

ช่วงแรก ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ อธิบายเบื้องต้นเรื่อง น้ำหมักชีวภาพกับการปรับสมดุลย์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 
ติดตามตอนต่อไป : ถามตอบปัญหาระหว่างฝึกอบรมเรื่องน้ำหมักชีวภาพ
ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง (webmaster) สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอกสนใจกรุณาติดต่อผู้จัดทำ
   
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com