บันทึกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ตอน 4 : บันทึกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ตอน 4 วิทยากร พระสงฆ์สี่ภาค, ครูบาก้อง, พระครูสุรพงษ์,
หลวงตาเฉลิม หลวงตาแก่น ความยาว - นาที
   
บันทึกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ตอน 3 : บันทึกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ตอน 3 ช่วงแขกรับเชิญ ความยาว 11.25 นาที
   
บันทึกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ตอน 2 : บันทึกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ตอน 2 ช่วงตอบคำถาม ความยาว 11.25 นาที
   
บันทึกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ตอน 1 : บันทึกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ตอน 1 ความยาว 21.16 นาที