VDO ONLINE โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
MorningTalk ตอน 22 : อาหารที่ไม่ควรรับประทานร่วมกัน ครอบครัวมีผลต่อสุขภาพของเยาวชน
ความยาว 7.32 นาที วันที่บันทึกและตัดต่อ 25 พฤษภาคม 2552

เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูสุขภาพพระสงฆ์ และสร้างป่าเพื่อดักมลพิษ
อธิบายถึงความสำคัญของอาหาร การทานอาหารสำหรับผู้ป่วยสำคัญอย่างไร อาหารอะไรที่ควรทานและไม่ควรทานร่วมกัน
ครอบครัวมีผลอย่างไร ต่อการดูแลสุขภาพของเยาวชน
ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง (webmaster) สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอกสนใจกรุณาติดต่อผู้จัดทำ
   
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com