ตอน 26 : ความมั่นคงของมนุษย์ยุคปัจจุบัน
ความยาว 21.58นาท
   
ตอน 25 : สรุปการช่วยเหลือโดยใช้ชีวภาพ
ความยาว 5.43 นาท
   
ตอน 24 : โครงการป่าภูเขาเยาวชนกับการพัฒนา
ความยาว 12.26 นาท
   
ตอน 23 : มลพิษจากโรงงาน ผลกระทบและการแก้ไข
ความยาว 12.26 นาท
   
ตอน 22 : อาหารที่ไม่ควรรับประทานร่วมกัน
ครอบครัวมีผลต่อสุขภาพของเยาวชน

ความยาว 7.32 นาท
   
ตอน 21 : การสลายพิษงูโดยใช้เอนไซม์ เยี่ยมชมบ้านคุณนันทศักดิ์
เวลา 7.26 นาท
   
ตอน 20 : สุขภาพ : ผลกระทบจากการใช้ยาจากมารดาสู่ลูก
23.35 นาที
   
ตอน 19 : สุขภาพ : สิ่งแวดล้อม:วารีบำบัด น้ำหมักชีวภาพ
กับการฟื้นฟูเวณิชตะวันออก

12.36 นาท
   
ตอน 18 : เอนไซม์ชีวภาพกับการแก้ไขปัญหาเด็กเล็ก
BioZinOil กับแชมป์มอเตอร์ไซค์วิบาก

ความยาว 15.53 นาท
   
ตอน 17 : ความคิดที่อคติกับผลกระทบต่อการฟื้นฟูสุขภาพ
ความยาว10.42 นาท
   
ตอน 16 : สุขภาพ : ลมกำเริบ พังพืด การขับพิษ
ความยาว 11.56 นาที
   
ตอน 15 : พึ่งพาตนเอง : ใบไม้กับการลดใช้พลังงานโลก : มหันภัยกัมมันภาพรังสี
ความยาว 25.03 นาที
   
ตอน 14 : แนวคิด - ประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์
ความยาว 13.43 นาที
   
ตอน 13 : วิเคราะห์ปัญหาโรคตับกับการบำบัดแบบองค์รวม
ความยาว 13.43 นาที
   
ตอน 12 : ธรรมชาติบำบัดกับการเตรียมตัวพร้อมรับอุบัติเหตุ
ความยาว 13.43 นาที
   
ตอน 11 : ปัญหาสุขภาพไม่ใช่ผลประโยชน์ของใครทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
ความยาว 6.48 นาที
   
ตอน 10 : การบำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจโดยวิธีธรรมชาติ
ความยาว 9.17 นาที
   
ตอน 9 : การบำบัดผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยวิธีธรรมชาติ
ความยาว 9.17 นาที
   
ตอน 8 : การบำบัดผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินโดยวิธีธรรมชาติ
ความยาว 8.38 นาที
   
ตอน 7 : ป่ากับมนุษย์ ความสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล
ความยาว 25.88 นาที
   
ตอน 6 : ดร.เล่าให้ฟังถึงเรื่องอาการป่วยของตนเองที่ผ่านมาและวิธีการบำบัด
ความยาว 5.18 นาที
   
ตอน 5 : ความสำึคัญของสมาธิ - ปัญหาไส้เลื่อนกับการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ความยาว 14.27 นาที
   
ตอน 4 : วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจาก Thymusgland กับ Hypotalamus
ความยาว 7:17 นาที
   
ตอน 3 : เรื่องเล่าจากนานาชาติ (เอนไซม์กับการลดโลกร้อน)
ความยาว 8:36 นาที
   
ตอน 2 : ความสัมพันธ์ของร่างกายกับการแสดงอาการเจ็บป่วย
ความยาว 7:31 นาที
   

ตอน 1 : ผู้ป่วยเนื้องอกในมดลูกกับ วิธีการบำบัดด้วยธรรมชาติ
ความยาว 3:19 นาที

สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก